Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Detta dokument ska definiera den ritningsnumrering som gäller för ritningar på trafiksignaler hos trafikkontoret i Göteborg så att förutsättningar för kontroll och kvalitet skapas.

 

Ritningsnumrering

Ritningsnumreringen följer samma kodmönster som namnkonvention för ritningsdefinitionsfiler. Ritningsnummer och ritningsdefinitionsfilnamn är identiska.

Kodning

Ritningsinnehåll typ 00: Planer och kabelschema

Ritningsinnehåll typ 01: Stolpinkopplingar

Ritningsinnehåll typ 02: Svagströmsritningar

Ritningsinnehåll typ 03: Översiktsritningar

Ritningsinnehåll typ 04: KomFram