Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Detta dokument ska definiera den ritningsnumrering som gäller för ritningar på trafiksignaler hos trafikkontoret i Göteborg så att förutsättningar för kontroll och kvalitet skapas.

 

Ritningsnumrering

Ritningsnumreringen följer samma kodmönster som namnkonvention för ritningsdefinitionsfiler. Ritningsnummer och ritningsdefinitionsfilnamn är identiska.

Uppbyggnadsexempel: 3502-04-02

Kodning

Ritningsinnehåll typ 00: Planer och kabelschema

 

 

 

Ritningsinnehåll typ 01: Stolpinkopplingar

 

 

Ritningsinnehåll typ 02: Svagströmsritningar

 

 

 

Ritningsinnehåll typ 03: Översiktsritningar

 

 

 

Ritningsinnehåll typ 04: KomFram