Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Struktur modellfiler 

Slutgiltig namngestaltning

Namnen på ritningsmodellfilerna som ritningar refererar till byggs upp enligt samma princip som för ritningsnumret. Den färdiga ritningsmodellfilen ska vara uppbyggd som visas i ”Tabell Uppbyggnadsexempel: 6001-02-01”.

 

Revideringar

I ritningsmodellerna markeras revideringen som information till andra projektörer. Markeringen läggs på lager: ”REV-datum” med datum i format enligt följande ”åååå-mm-dd” till exempel ”1998-03-03”. Färgen på dessa lager sätts till gul (linjetjocklek 1.0) så att molnen ska synas tydligt. Datum väljs istället för revideringsbeteckning för att skiljas mot ritningarna.

 

Struktur ritningsdefinitionsfiler

Slutgiltig namngestaltning

Ritningsdefinitionsfilerna bär samma namn som ritningens slutgiltiga namn. Namnstrukturen följer samma kodmönster som för övriga filer (dokument, modellfiler etcetera). Se ”Tabell Uppbyggnadsexempel: 3161-01-05”.

Koder enligt 12CE5.4 Ritningsnumrering trafiksignaler/Kodning. Samtliga signal- och kabelplaner i en anläggning ska ha en gemensam ritningsdefinitionsfil med namnet XXXX-00-00 där XXXX står för anläggningsnumret.