Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med CAD-manualen är att i detalj definiera arbetsmetodik, namnkonventioner, numreringar och kodning inklusive den strukturella uppbyggnaden för att kunna skapa unik och enhetlig information inom verksamheten.

 

Definition

Ett av huvudsyftena med CAD-manualen är att skapa enhetlighet kring CAD-frågor inom hela verksamheten. För att lyckas med det är det viktigt att kunna tala samma språk som en förutsättning till förståelse och framgång. Därför har en beskrivning av ett antal begrepp och förkortningar getts en entydig förklaring.

Kvalitet

Kvalitetsperspektivet

Med fokus på kvalitet ska CAD-manualen identifiera kraven på projektets IT-miljö.

 

Egenkontroll

Det åligger varje deltagare i projektet att på en hög nivå ha kontroll över den information som skapas för projektets räkning. Framförallt vid användningen av CAD, där enhetlighet och struktur på information är av kritisk betydelse, är detta av största vikt.

 

Systemkrav

CAD-system

För produktion av modeller och ritningar används CAD som verktyg. All information CAD ska baseras på Autodesk´s programvara AutoCAD och redovisas som dwg-filer till och med filformatet AutoCAD 2013.

 

Utförande

Färger, textfonter och linjetyper

De textstilar som ska användas är: ISO, FISO, HELV_MAG och HELV_OUT. Alla grafiska entiteter i dwg-filer ska ha färgen bylayer. Använd Software för utritning från AutoCAD. 

 

Om man inte avser att rita i färg eller fyllda ytor (raster) kan pennorna vara inställda med samma penna som färgnummer (Default). I hpconfig väljer man, All as black. Två plott-konfigurationer bör då finnas: en för svart/vit och en för färg. När man frångår någon av dessa inställningar ska en ”plottinställningsfil” (PCP, PC2) sparas för respektive ritning med samma namn och i samma katalog som ritningsdefinitionsfilen. För utritning av förminskade kopior till en laserskrivare kan samma princip användas med den skillnaden att pennornas bredd minskas till hälften.

 

Skalfaktor

Projektering av modeller och ritningar utförs i skala 1:1. Ritningens huvudskala ska styra skalfaktorn för linjetyper och den övergripande faktorn för måttsättning.

 

Externa referenser

Externa referensers sökvägar ska vara relativa. Insättningspunkt ska vara 0,0,0. Externa referenser ska kopplas som ”overlay”.