Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Bygghandlingar 90 gäller för alla leveranser av ritningar till trafikkontoret. Undantag är signal- och signalkabelplaner.