Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Signal- och kabelplanen ska utföras i skala 1:400 eller vid behov i skala 1:200. Stolp-, detektor- och signalgruppsnumrering ska redovisas. Detektorer ska redovisas enligt ritning 363/93-5513 och måttsättas vid behov. Ritningarna ska även innehålla rensad grundkarta, kantlinjer och delar av vägmålningen. Nya kantlinjer ska vara tjocka och befintliga tunna. Nya kantlinjer ska dock inte vara så tjocka så att de kan förväxlas med kablar eller annan trafiksignalutrustning. Symboler och lageruppbyggnad på signal- och kabelplanerna ska utföras enligt CAD-manualen, se 12CE5 CAD-manual för signalanläggnings- och kabelplaner.

På signalplanen ska signalstolpar, signallyktor, detektorer, och akustiska signaler redovisas. Nya och flyttade signalstolpar, signallyktor, tryckknappsdetektorer och akustiska signaler ska vara fyllda, befintliga ska vara ofyllda. Nya slingdetektorer redovisas med tjocka linjer och befintliga med tunna linjer.

På kabelplanen ska signalstolpar, slingdetektorer, kabel- och detektorbrunnar samt kablar och kabeltyper redovisas. Nya och flyttade signalstolpar och brunnar ska vara fyllda, befintliga ska vara ofyllda. Nya slingdetektorer och kablar redovisas med tjocka linjer och befintliga med tunna linjer. Typer och antal kablar ska redovisas. Antal och typ av kabelskyddsrör ska redovisas samt fördelningen av kablar i respektive rör.

Ritningar
  • 5513 C_Detektorer

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1H_464_5513-C_Detektorer.pdf