Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontorets komplement till AMA El 19.

  • TK’s ändringar och tillägg till AMA EL daterad 2020-04-15.

Trafikkontorets mall med ändringar och tillägg till AMA El 19 finns upplagd i AMA Beskrivningsverktyg från svensk byggtjänst.
Den kan användas på två sätt. Antingen utgår man ifrån mallen i sin helhet och lägger in strökoder från AMA El 19 eller så utgår man ifrån AMA El 19 och lägger in strökoder från trafikkontorets mall.

Mallen finns i beskrivningsverktyget under fliken ”mallar” och heter ”Göteborgs stad trafikkontorets ändringar och tillägg till El 19”.

Dokument