Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontorets komplement till AMA El 19.

  • TK’s ändringar och tillägg till AMA EL daterad 2021-10-15.

Trafikkontorets mall med ändringar och tillägg till AMA El 19 finns upplagd i AMA Beskrivningsverktyg från svensk byggtjänst.

Mallen finns i beskrivningsverktyget under fliken ”mallar” och vidare fliken ”Bransch” och slutligen ”Fackområde el”. Den heter ”Göteborgs stad trafikkontorets ändringar och tillägg till El 19”.

Dokument