Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontorets komplement till AMA Anläggning 20.

  • TK’s ändringar och tillägg till AMA Anläggning daterad 2020-10-15.

Trafikkontorets mall med ändringar och tillägg till AMA Anläggning 20 finns upplagd i AMA Beskrivningsverktyg från svensk byggtjänst.
Den kan användas på två sätt. Antingen utgår man ifrån mallen i sin helhet och lägger in strökoder från AMA Anläggning 20 eller så utgår man ifrån AMA Anläggning 20 och lägger in strökoder från trafikkontorets mall.

Mallen finns i beskrivningsverktyget under fliken ”mallar” och heter ”Göteborgs stad trafikkontorets ändringar och tillägg till Anläggning 20”.

Dokument