Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Se 12KA2 Minskning av naturgrusanvändningen.

För fullständig information om platsgjuten markbetong hänvisas till handboken ”Betong på mark – projektering och byggande”. Distribution genom AB Svensk Byggtjänst, Stockholm. Platsgjuten markbetong är en betongbeläggning som utgör både bär- och slitlager.

 

Teknisk beskrivning av ingående produkter

Se standardritning nr 363/93-3564 Busshållplats Platsgjuten markbetong.

Ritningar