Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Administrativa Föreskrifter ska skickas för granskning till trafikkontorets projektledare och upphandlingsledare. För kontakt upphandlingsledare se kompetens ”Upphandling” till höger på sidan. 

Kontakter