Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Digitalt underlag beställs av funktionsentreprenörerna för respektive delområde, se kompetenserna ”Belysningskartan” och ”Trafiksignalkartan” till höger på sidan.

Kontakter