Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Inom flera olika verksamheter har kartan eller geodatat en central funktion. Kartan används för presentation och förtydliganden men kan också behövas som drift- eller projekteringsunderlag.

I underliggande kapitel till 12AB får du veta vilka möjligheter det finns att beställa projekteringsunderlag i form av ledningskartor eller hur en grundkarta kan beställas.