Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Göteborgs Stad

I Teknisk Handbok hanteras följande personuppgifter:

Tillgång till lösenordsskyddade uppgifter

För att få tillgång till de uppgifter som är lösenordsskyddade behöver du registrera dig hos stadsmiljöförvaltningen, Teknisk Handbok. Det gör du genom att trycka på knappen ”Beställ inloggning” nederst på sidan. För mer information, se Manual för att skapa inloggning till kontaktlistan i Teknisk Handbok. Lösenordet ändras i oktober varje år och då behöver du göra en ny beställning av inloggningsuppgifter för att ha tillgång till uppgifterna.

Kontaktlistan i Teknisk Handbok

Om du finns med i kontaktlistan för Teknisk Handbok och önskar bli borttagen från den, skicka ett e-postmeddelande till oss så plockar vi skyndsamt bort informationen. Kontaktlistan består av namn, kontaktuppgifter och ansvarsområde. Syftet med informationen i kontaktlistan är att ge vägledning till vem som ska kontaktas beroende på vad det gäller.

Vill du veta mer om hur stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, läs mer här: http://www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen

Dokument (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.