Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Göteborgs Stad

I Teknisk Handbok hanteras följande personuppgifter:

Tillgång till lösenordsskyddade dokument

För att få tillgång till de uppgifter som är lösenordsskyddade behöver du registrera dig hos trafikkontoret, Teknisk Handbok. Du registrerar dig genom att kontakta oss via e-post och begära inloggningsuppgifter. Trafikkontoret behandlar din begäran och återkommer till dig med ett svar innehållande dina inloggningsuppgifter.

Kontaktlistan i Teknisk Handbok

Om du finns med i kontaktlistan för Teknisk Handbok och önskar bli borttagen från den, skicka ett e-postmeddelande till oss så plockar vi skyndsamt bort informationen. Kontaktlistan består av namn, kontaktuppgifter och ansvarsområde. Syftet med informationen i kontaktlistan är att ge vägledning till vem som ska kontaktas beroende på vad det gäller.

Vill du veta mer om hur trafiknämnden och trafikkontoret behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, läs mer här:  www.goteborg.se/dinapersonuppgiftertrafikkontoret