Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Här finns ritningsmallar (templates) i AutoCAD dwt format. Det har påbörjats ett arbete att föra över och implementera Bygghandlingar 90 i alla standardritningar och ritningsmallar men detta är inte färdigställt. Vissa ritningsmallar är anpassade för våra verksamhetssystem, så att när ritningen är färdigställd kan den lätt implementeras in i stadsmiljöförvaltningens verksamhetssystem.
De olika användningsområdena som varje enskild mall har finns även beskrivet i detalj i kap 12CE1.2-12CE1.18.

Dwt-filerna är uppbyggda på följande sätt:

  • De flesta har en lagerstruktur enligt Bygghandlingar 90.
  • I majoriteten av mallarna ska man rita i modellrymden i meter och i pappersrymden i millimeter. Undantaget är de flesta spårritningarna.
  • I modellrymden finns alla linjeobjekt och linjetyper lagda i rätt lager med en förklarande text som man hämtar egenskaperna ifrån när man ritar i modellrymden. När ritningen är färdigställd raderas övrigt som inte används i modellrymden.
  • På samma sätt finns detta även i pappersrymden och man jobbar på samma sätt som i modellrymden. Radera det som inte används när ritningen är färdigställd.
  • De flesta templates ritar man i enheten meter i modellrymden och man har 360° med nollan i öster.
  • Det finns templates där man ritar i mm i modellrymden. Dessa är till största delen i spårritningarna. Dessa ska ritas i 400° gon.
  • Ctb-filen TKplot.ctb (baseras på Bygghandlingar 90) ska användas vid utskrift. Templates fungerar vid utskrift om lagerna är satta till ”ByLayer”.
  • Skillnaden mellan standardritningar och ritningsmallarna är att standardritningarna är framtagna av experter för att skapa en tekniskt bra lösning för specifika områden. Ritningsmallarna används som grund för att användas i projekteringar och för att effektivisera ritningsprocessen.

För att se vilka övriga krav som ställs på handlingar som levereras till stadsmiljöförvaltningens förvaltare och förvaltningssystem, se 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar  med underkapitel.

För att underlätta konstruktion av trafiksignalsritningar finns det i ”0018-Ritningsmall trafiksignal” inlagt ett 40-tal trafiksignalsymboler. Alla symbolerna för trafiksignaler börjar med namnet ”TS-”. Där symbolerna har attribut redigeras attributet med kommandot ”ATE”

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.