Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Vid revidering av en standardritning ska ”Namnruta TK standardritning” användas och version av TH ska fyllas i enligt ritningsmallen, se 1BA Gällande standardritningar .

Revideringsinformationen för en reviderad standardritning ska inte läggas in ovanför namnrutan på ritningen utan texten ska bifogas i e-post vid leveransen av ritningen till trafikkontoret.

Revideringsinformation kommer sedan att visas i tabellen tillsammans med standardritningen.

För leverans av nya standardritningar eller vid revidering av befintliga standardritningar gäller att filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex ”fonter”, ”shaper” m.m. ska bifogas. Detta gäller efter att filerna rensats på onödig information.