Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Göteborg Stads standardritningar ska uppfylla tekniska samt estetiska krav. Kraven gäller både nya standardritningar samt revideringar av befintliga standardritningar.

Tekniska krav, se 12DA1 Format

Nedanstående finns estetiska krav.

Namnruta
Importera korrekt namnruta av senaste versionen, se ”namnruta standardritning” eller ”Namnruta SÄO Banstandard” till höger på sidan. Fyll i ansvarig avdelning, enhet samt vilken TH version ritningen skapades.

Revideringshistorik

Äldre standardritningar har revideringshistorik ovanför namnrutan. Vid revidering av aktuell ritning ska detta raderas.

 

Bild 1 nedan: Exempel äldre namnruta på standardritning 3559 med revideringsanvisningarna ovanför namnrutan, ska inte längre tillämpas.

Vid revidering ska den ansvariga skribenten skicka in en kortare beskrivning av revideringen i samband med leverans. Exempel på en kort beskrivning kan vara ”Ny namnruta, uppdatering av AMA kod XXX”. Revideringshistoriken kommer att visas i tabellen tillsammans med standardritningen under kolumn ”Rev avser” efter publicering. I kap 1BB Inaktuella standardritningar kan revideringsanvisningarna spåras när man söker på angivet ritningsnummer.

Bild 2 nedan: Inaktuella standardritningar, se revideringsanvisningar under kolumn ”rev anser” för att få information om enskilda revideringar.

Revideringshistorik i ritningen
Tekniska förändringar (dvs ändringar i den tekniska lösningen eller den beskrivande texten) ska markeras ut med pil med revideringsbokstav. Estetiska förändringar (exempelvis byte av enstaka ord, byte av logga, förstorning/minskning av skala) markeras ej. Endast den senaste revideringen ska vara markerad, se bild 3.

Bild 3 nedan: Exempel ”C-revidering” både pilar och moln på ritning 3559.

Skala och skalstock
Aktuell skala fylls i namnrutan. Kontrollera alltid skalor på äldre ritningar. Om ritningen innehåller flera olika skalor, skriv ut skalan vid varje enskild detalj, se exempel i bild 4. Skalstock placeras endast i ritningar som har en och samma skala.

Bild 4 nedan: Vid varierande skala skriv ut skalan vid varje detalj.

Handläggare: Tid, datum och handläggare/konsult som skapat PDF:en för ritningen ska skrivas ut till höger om namnrutan, se bild 5 nedan.

Bild 5 nedan: Datum, klockslag och namn på handläggare skrivs ut höger om namnrutan.

Ctb fil för utskrift

Använd rätt plotfil för utskrift, se TKplotfil.ctb till höger på sidan. Filen har linjer enligt Bygghandlingar 90 Del 7, utgåva 2. Color 1-7 svart, bredd enligt ”Point-standard”. Color 9, 12 och 13 svart, bredd enligt Trafikverket. Color 8, 11 och 14-249 svart, bredd enligt objekt. Color 250-255 enligt objekt, bredd enligt objekt.

Titel
Titeln på standardritningen ska endast skrivas in i namnrutan.

Detaljbenämningar
Många av standardritningarna innehåller flera detaljer. Detaljerna kan visa olika typer av modeller (se exempel bild 6). Detaljerna kan vara olika vyer av samma modell (se exempel bild 7). Dessa benämningar på detaljer skrivs ut med versaler i enlighet med exempel nedan. Självklart är detaljerna placerade i modellrymden, även detaljbenämningarna ska vara i modellrymden.

Bild 6 nedan: Exempel detaljer typ bred och typ smal standardritning 3559.

Bild 7 nedan: Exempel detaljer plan, sektion A-A, detaljer standardritning 3654

Längre texter och textrubriker

Textrubriker ska skrivas med gemener och understruken text, se exempel Anvisningar standardritning 3654. Övrig text skrivs med gemener. Texten ska vara i pappersrymden och skrivas i M-text, inte enskilda rader.

Bild 8 nedan: Exempel textrubrik ”Anvisningar” standardritning 3654, utskriven med understrukna gemener.

Enhetliga benämningar
Allt som heter: Utförandebeskrivning, arbetsordning, arbetsbeskrivning, principer, generella anvisningar, allmänna anvisningar, beteckningar, förtydligande, förklaringar, allmänna råd, anmärkning eller liknande– det ska heta anvisningar.

Allt som heter: sektion, tvärsnitt, tvärsektion osv. När det finns bokstäver som definierar vart sektionen är ska det heta ”sektion”. När det inte definieras var sektionen är ska det heta ”typsektion”.

Materialbeskrivningar ska endast heta material.

Mått skrivs i förkortningar – exempel ”m” inte ”meter”. Korrekt exempel – ”Mått i mm”.

 

Hänvisningar:

Hänvisningar ska inte vara inrutade.

Hänvisningar till kapitel i TH ska benämnas ”se TH kap XX”.  Ej TH som rubrik ovan hänvisningar.

Hänvisningar till standardritningar ska skrivas ut som ”standardritning”, inte ”ritning”.

Hänvisningar till AMA Anläggning ska benämnas ”AMA Anläggning kod xxx”. Hänvisningar till AMA El ska benämnas ”AMA El kod xxx”.

Hänvisningar till dokumentet ”Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning” ska skrivas ”…som finns i ”Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning”, se 12CB1 Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning”.

Hänvisningar till dokumentet Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA El” ska skrivas ”…som finns i ”Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA El”, se 12CB2 Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA El ”.

Förvaltningarnas namn ska skrivas ut som hela ord och inga förkortningar får användas.

Bild 9 nedan: Exempel ritning 3592 innan och efter revidering. Den vänstra är felaktig, den högra är korrekt. Korrigering av hänvisning till TH, standardritning, korrigering av ritningsnummer.

 

Numrering
Vid skapande av ny standardritning ansök om nummer hos kompetens ”Teknisk Handbok” till höger på sidan. Befintlig standardritning ska behålla fyrsiffrig numrering. Äldre ritningar som har längre numrering exempelvis 363/93-1234 ska endast behålla de fyra sista siffrorna.

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.