Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Göteborg Stads standardritningar ska uppfylla tekniska samt estetiska krav. Kraven gäller både nya standardritningar samt revideringar av befintliga standardritningar.

Tekniska krav, se 12DA1 Format

Nedan finns estetiska krav.

Namnruta
Importera korrekt namnruta av senaste versionen, se ”Namnruta Standardritning” eller ”Namnruta SÄO Banstandard” till höger på sidan. Fyll i förvaltning, ansvarig avdelning och enhet samt från vilken TH version ritningen skapades.

Revideringshistorik i Teknisk Handbok

Vid revidering ska den ansvariga skribenten skicka in en kortare beskrivning av revideringen till till Kompetens ”Teknisk Handbok” i samband med leverans. Exempel på en kort beskrivning kan vara ”Ny namnruta, uppdatering av AMA kod XXX”, se bild 1. Revideringshistoriken kommer att visas i tabellen tillsammans med standardritningen under kolumn ”Rev avser” efter publicering, se bild. I kap 1BB Inaktuella standardritningar kan revideringsanvisningarna spåras när man söker på angivet ritningsnummer.


Bild 1: Inaktuella standardritningar, se revideringsanvisningar under kolumn ”Rev avser” för att få information om enskilda revideringar.

Revideringshistorik i standardritningen
Tekniska förändringar (dvs ändringar i den tekniska lösningen eller den beskrivande texten) ska markeras ut med pil med revideringsbokstav. Estetiska förändringar (exempelvis byte av enstaka ord, byte av logga, förstorning/minskning av skala) markeras ej. Endast den senaste revideringen ska vara markerad, se bild 2.


Bild 2: Exempel ”C-revidering” både pilar och moln på ritning 3559.

Skala och skalstock
Aktuell skala fylls i namnrutan. Kontrollera alltid skalor på äldre ritningar. Om ritningen innehåller flera olika skalor, skriv ut skalan vid varje enskild detalj, se exempel i bild 3. Skalstock placeras endast i ritningar som har en och samma skala.


Bild 3: Vid varierande skala skriv ut skalan vid varje detalj.

Ctb-fil för utskrift

Använd rätt plotfil för utskrift, se TKplotfil.ctb till höger på sidan. Filen har linjer enligt Bygghandlingar 90 Del 7, utgåva 2. Color 1-7 svart, bredd enligt ”Point-standard”. Color 9, 12 och 13 svart, bredd enligt Trafikverket. Color 8, 11 och 14-249 svart, bredd enligt objekt. Color 250-255 enligt objekt, bredd enligt objekt.

Detaljbenämningar
Många av standardritningarna innehåller flera detaljer. Detaljerna kan visa olika typer av modeller (se exempel bild 4). Detaljerna kan vara olika vyer av samma modell (se exempel bild 5). Dessa benämningar på detaljer skrivs ut med versaler i enlighet med exempel nedan. Detaljerna och detaljbenämningarna ska vara placerade i modellrymden.

 


Bild 4: Exempel detaljer typ bred och typ smal standardritning 3559.

 


Bild 5: Exempel detaljer plan, sektion A-A, detaljer standardritning 3654

Längre texter och textrubriker

Textrubriker ska skrivas med gemener och understruken text, som i exemplet nedan, bild 6. Övrig text skrivs med gemener. Texten ska vara i pappersrymden och skrivas i M-text, inte enskilda rader.


Bild 6: Exempel textrubrik ”Anvisningar” standardritning 3654, utskriven med understrukna gemener.

Enhetliga benämningar

När nya standardritningar skapas eller befintliga revideras ska enhetliga termer användas enligt följande.

  • Anvisning. Ordet ”anvisning” ska användas istället för ord som utförandebeskrivning, arbetsordning, arbetsbeskrivning, principer, generella anvisningar, allmänna anvisningar, beteckningar, förtydligande, förklaringar, allmänna råd, anmärkning eller liknande.
  • Materialbeskrivningar ska endast heta ”material”.
  • Mått skrivs i förkortningar, till exempel ”m” istället för ”meter”. Korrekt exempel: ”Mått i mm”.
  • Sektioner och typsektion. Ordet ”sektion” ska användas istället för tvärsnitt, tvärsektion eller liknande när det finns bokstäver i ritningen som pekar ut var sektionen är. När platsen för sektionen inte är utpekad på ritningen ska ordet ”typsektion” användas.


Bild 7: Exempel på sektion i standardritning 4510. Placeringen av sektionen är i det här fallet utpekad på ritningen med bokstaven A.

Hänvisningar

Hänvisningar ska inte vara inrutade.

Hänvisningar till kapitel i TH ska benämnas ”se TH kap XX”.  Ej TH som rubrik för hänvisningar.

Hänvisningar till standardritningar ska skrivas ut som ”standardritning”, inte ”ritning”.

Hänvisningar till AMA Anläggning ska benämnas ”AMA Anläggning kod xxx”. Hänvisningar till AMA El ska benämnas ”AMA El kod xxx”.

Förvaltningarnas namn ska skrivas ut som hela ord och inga förkortningar får användas. Förvaltningsnamn skrivs med liten begynnelsebokstav.


Bild 8: Standardritning 3592 innan och efter revidering. Den vänstra är felaktig, den högra är korrekt. De revideringar som är gjorda är korrigering av hänvisning till TH, standardritning, korrigering av ritningsnummer.

Numrering
Vid skapande av ny standardritning ansök om ritningsnummer hos Kompetens ”Teknisk Handbok”. Befintlig standardritning ska behålla fyrsiffrig numrering.

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.